4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 6

Przy zakupie, obok miałkości, należy żądać gwarancji co do procentowej zawartości kwasu fosforowego rozpuszczalnego w 2% kwasie cytrynowym i za ten tylko płacić. Zuzie Thomasa nadają się na wszelkie ziemie, ale najlepiej skutkują na ziemiach lekkich, zawierających jednak dość materyj próchnicznych. Nadają się one też na grunta bezwapienne, kwaśne torfy i mursze. Oprócz mączki żużlowej […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 5

Przy zakupie należy żądać gwarancji co do zawartości kwasu fosforowego rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym i za ten tylko płacić. Mączka Thomasa. Mączkę Thomasa, zwaną także w prost Thomasówką albo Thomasyną, otrzymuje się przez zmielenie żużli tj. odpadku, powstającego w hutach żelaznych przy przeróbce surowca na stal sposobem Bessemera, ulepszonym przez Thomasa. Mączka Thomasa ma postać […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 4

Superfosfat podwójny lepiej się opłaca niż zwykły, zwłaszcza przy dalszych transportach. Superfosfaty stosuje się na wszelkie ziemie, zwłaszcza gdy chodzi o szybkie działanie. Na ziemiach piaszczystych i torfiastych działają one gorzej i tu lepiej je zastąpić tomasówką (o której niżej). Precypitały. Jeśli fosforyty zawierają bardzo dużą ilość węglanu wapnia CaCO3 tlenków glinu, żelaza wtedy przerabia […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 3

Jeśli surowy materiał zawierał znaczniejsze domieszki glinu (Al) i żelaza (Fe), a ilość użytego przy fabrykacji kwasu siarkowego była niedostateczną, wtedy leżący przez jakiś czas superfosfat ulega tz. cofnięciu (retrodgradacji). Zjawisko to polega na tym, że jedno wapniowy fosforan przechodzi wtedy w postać soli wapienno żelazowych lub glinowych, nierozpuszczalnych w wodzie. Dlatego też, przy zakupie […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 2

Ponieważ, jak wiemy, trójwapniowy fosforan wapnia należy do związków nieprzyswajalnych, przeto ów foryty zmielone jako nawóz skutkują bardzo słabo. Wyjątkowo tylko na ziemiach kwaśnych skuteczność ich będzie większa. Po za tern tylko niektóre rośliny jak; strączkowe, gorczyca i tatarka, w zwykłych warunkach, doskonale korzystać mogą z kwasu fosforowego surowej mączki fosforytowej, zwłaszcza otrzymywanej z fosforytów […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowe cz. 1

Mączka fosforytowa surowa. Fosforan wapnia występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału apatytu. Znany mineralog Werner apatyt o kształcie nerkowatym i budowie promienistej nazwał fosforytem. Obecnie jednak nazwę tą stosuje się do wszystkich większych pokładów fosforanu wapnia. Najbogatsze pokłady fosforytów znajdują się obecnie w płd. Karolinie i we Florydzie, w Anglii i ks. Nassauskiem. Bulaste […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowo-azotowe cz. 4

Mączka rogowa. Przez parzenie, suszenie i dokładne zmielenie rogów, kopyt itp. odpadków przygotowuje się tz. mączką rogową. Jest ona ciemniejszego koloru niż maczki kostne. Azotu zawiera 9 – 14%, kwasu fosforowego (P2O2) – 5 – 6%. Azot znajduje się tu w postaci bardzo łatwo ulegającej przeistoczeniu w związki dogodne dla roślin; wobec zaś znacznej jednocześnie […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowo-azotowe cz. 3

Mączka odklejona jest zawsze bielszą od nieodklejonej i bardziej od tej ostatniej miałką. Ponieważ mączka odklejona nie zawiera kleju, w którym wszak głównie zawartym jest azot, a zatem jest ona nawozem wyłącznie niemal fosforowym. Dla porównania przytaczam skład chemiczny różnych mączek kostnych pod względem zawartości tłuszczu, azotu i kwasu fosforowego w procentach: Kwas fosforowy w […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowo-azotowe cz. 2

Dopiero przez traktowanie kości parą wodną pod ciśnieniem cała osseina przechodzi w klej. Kości parzone po wysuszeniu stają się kruchszymi niż gotowane. Ogólna zawartość azotu jest w nich mniejsza, co prawda, niż w kościach surowych, wskutek jednak ubytku tłuszczu stosunek procentowy azotu i fosforu do pozostałych składników zwiększa się. Takie parzone, a następnie zmielone kości […]
4 Sty 2018

Nawozy fosforowo-azotowe cz. 1

Mączka kostna. Maczka kostna wyrabiana jest z kości, dlatego też zapoznamy się z ich składem chemicznym. Aczkolwiek zarówno pochodzenie kości, jak i rodzaj, tj. przynależność do tej lub innej części szkieletu, wpływają na różnolitość ich składu chemicznego, to jednak, przeciętnie, skład świeżych kości jest następujący; Ca3 (PO)2 – fosforan trójwapniowy – 58  – 62% Mg3(P04)2 […]