Azot cz. 1

Azot (N) jest gazem lżejszym cokolwiek od powietrza, niepalnym, ani nie podtrzymującym palenia. Zawartość azotu w powietrzu wynosi około 80%, tj. powietrza na objętość stanowi azot.

Azot Jest jednym z bardzo ważnych składników zarówno ciała roślinnego, jak i zwierzęcego, znajduje się bowiem w t. zw. białku, z którego zbudowana jest najistotniejsza część komórki — protoplazma. Pokarmy azotowe przeto mają ważne bardzo znaczenie zarówno w odżywianiu roślin jak i zwierząt.

Niestety, w powietrzu azot znajduje się w stanie „wolnym”, tj. nie jest połączony chemicznie, a tylko zmieszany z innymi pierwiastkami. Taki wolny azot nie może służyć za pokarm roślinom, a tym bardziej zwierzętom. Aby rośliny mogły korzystać z azotu powietrza, musi on uprzednio zostać połączonym z innymi pierwiastkami i dostać się do gleby. Wtedy dopiero korzenie wprowadzą azot do ciała rośliny. Tern też tłumaczy się fakt, że chociaż azotu tak wiele znajduje się w powietrzu, to jednak, chcąc należycie wyżywić rośliny, musi go rolnik czy ogrodnik wprowadzać do gleby w postaci najdroższych nawozów azotowych pomocniczych lub obornika.