Azot cz. 3

Roślina motylkowa zatem nie tylko nie wyczerpuje gleby z azotu lecz, pobierając azot z powietrza, przeciwnie, wzbogaca glebę w ten cenny pierwiastek pokarmowy, zwłaszcza, jeśli całkowicie zostanie przyoraną na nawóz zielony. Tern też tłumaczy się stosowanie tych roślin dla użyźnienia roli, czy to w postaci przedplonów, czy poplonów, czy wreszcie między plonów.

Poza tern ostatnie badania bakteriologiczne gleby stwierdziły, że w glebie, oprócz bakteryj roślin motylkowych, znajdują się inne bakterie (Azotobacter), które żyją tu samodzielnie i również pochłaniają azot atmosferyczny. Występują one tylko w warstwie uprawnej, o ile ta zawiera dość próchnicy, wapna i o ile gleba jest w kulturze. Tym też tłumaczy się użyźniające znaczenie t. zw. ugoru czarnego.

Wiek XIX zaznaczył się innymi jeszcze zdobyczami w kierunku spożytkowania azotu atmosferycznego. Jeszcze Cavendisch w 1781 roku stwierdził łączenie się azotu wolnego z tlenem i wodorem pod wpływem wyładowań elektrycznych. Na razie jednak to odkrycie miało jedynie teoretyczne znaczenie. Dopiero pod koniec XIX wieku sprowadzono sprawę łączenia się azotu atmosferycznego z tlenem na grunt praktyczny.