Azot cz. 5

Zaznaczyć należy, że, oprócz saletry norweskiej, kosztem azotu atmosferycznego wyrabia się i inne nawozy azotowe, jak np. tzw. wapno azotowe, cyanamid wapniowy – nawozy te jednak dotąd mało są wypróbowane i mało znane

Procesy, dzięki wyzyskaniu których ludzkość korzystać może w swych celach praktycznych z azotu powietrza, odbywają się również samorzutnie w atmosferze, tylko w małych rozmiarach. Np., przy badaniu wody deszczowej, okazało się, że znajduje się w niej zarówno amoniak, który jest połączeniem azotu z wodorem, jak i kwas azotowy.

Zarówno amoniak, jak kwas azotowy wytwarza się w powietrzu wskutek wyładowań elektrycznych, zwłaszcza w czasie burzy. Obliczono, że w 1 metrze sześciennym powietrza znajduje się około 3 mg. amoniaku, a ilość zawartego w powietrzu kwasu azotowego jest jeszcze mniejsza. W litrze wody deszczowej znajduje się przeciętnie około 1 mg. amoniaku i 1 mg. kwasu azotowego, naturalnie, zależnie od intensywności wyładowań elektrycznych w powietrzu, ilość ta bywa większą łub mniejszą. Po burzy będzie ona zawsze większą, w strefach zwrotnikowych, gdzie wyładowania elektryczne są b. częste i silne, powietrze i woda deszczowa również zawierają więcej azotu związanego.