Azot cz. 6

Ten, związany przez elektryczność azot wraz z deszczem dostaje się częściowo do ziemi, a choć według Ramana, przeciętna ilość wprowadzonego tą drogą do gleby azotu nie przekracza w ciągu roku 6 —10 kg. Na 1 hektar, gdy tymczasem, według Boussingaiila roślinność, nawet nie zbyt wymagająca, pokrywająca taką przestrzeń, potrzebuje do swego rozwoju najmniej 50 kg! azotu, to jednak i tych minimalnych ilości azotu, które gleba „za darmo” dostała, lekceważyć nie można, ten bardziej, że w glebie zachodzą również pewne procesy, przy których część zawartego w niej azotu związanego uchodzi do atmosfery w postaci azotu wolnego.

Azot w przyrodzie, podobnie jak tlen, ulega „kołowemu obiegowi”, a mianowicie: azot wolny z atmosfery dostaje się do ziemi z deszczem oraz przy udziale roślin motylkowych (jak obecnie także wskutek nawożenia saletrą wapienną); azot ten zostaje bezpośrednio, lub po przeistoczeniu w saletrę, pobrany przez rośliny. Rośliny służą za pokarm azotowy zwierzętom roślinożernym, te zaś, z kolei, zwierzętom mięsożernym i ludziom. Wraz ze śmiercią organizmu zwierzęcego, zawarty w nim azot wraca do ziemi i częściowo zamienia się w saletrę, by służyć za pokarm roślinom, częściowo wraca pod postacią wolnego azotu do atmosfery.