Gaz węglowy cz. 2

Gaz węglowy

Gaz węglowy

Badając zawartość gazu węglowego w różnych warstwach atmosfery, przekonalibyśmy się, że warstwa, bezpośrednio stykająca się z powierzchnią ziemi, zawiera go najwięcej, im zaś wyżej, tym mniejsza jest zawartość tego gazu w powietrzu. Nic w tern dziwnego, wszak jednym ze źródeł tego gazu w powietrzu jest rozkład organicznych resztek w ziemi, im bliżej zatem tego źródła znajduje się warstwa powietrza, tern będzie w gaz ten obfitszą.

Ilość gazu węglowego w powietrzu zależną jest również w dużej mierze od wysokości ciśnienia atmosferycznego: im wyższe ciśnienie, tern większą jest zawartość gazu węglowego w powietrzu. Tern też się tłumaczy, dlaczego podczas mgły w powietrzu znajduje się wyjątkowo dużo gazu węglowego. Obecność mgły bowiem idzie w parze ze zwiększeniem ciśnienia atmosferycznego.

Bez względu jednak na najbardziej sprzyjające czynniki, przeciętna ilość gazu węglowego w powietrzu jest bardzo mała, a jednak gaz ten jest właśnie jedną z najpotężniejszych dźwigni dobrobytu ludzkości w ogóle, a rolnika w szczególności. Kosztem tego właśnie gazu zdobywa rolnik materie, dla których znajduje zbyt na otrzymane w gospodarstwie produkty, a więc mąkę, cukier, tłuszcz, włókna. Nie będę za śmiałym, gdy powiem, że najistotniejszym źródłem dochodu, że podstawą rolnictwa jest gaz węglowy, zawarty w powietrzu. Rośliny uprawne – to tylko żywa fabryka, w której surowy materiał zostaje przerobiony na cenny produkt handlowy.