Gaz węglowy cz. 3

Proces, dzięki któremu odbywa się w roślinie ta, rzec można, cudowna przemiana bezwartościowego gazu w cenne produkty, bez których ludzkość nie mogła by się obyć, nazywa się przyswajaniem.

Liście roślin, wchłaniając gaz węglowy z powietrza, w swych zielonych komórkach, przy pomocy światła słonecznego, przerabiają go na mączkę, cukier, które znów, w połączeniu z innymi składnikami soku komórkowego, pobranymi z ziemi, dają cały szereg innych pożytecznych ciał jak: białko, włóknik itp.

Gdyby nie ten cudowny, zaiste, proces przyswajania, ustać musiało by życie organiczne na ziemi – węgieł bowiem jest podstawowym składnikiem ciała istot żywych. Rośliny właśnie, dzięki procesowi przyswajania, przeistaczają węgiel, zawarty w atmosferze, w składniki swego ciała, ciało roślin służy za pokarm węglowy zwierzętom roślinożernym, te zaś, z kolei, zwierzętom mięsożernym i ludziom. W ten sposób tworzy się łańcuch życia, w którym najważniejszym ogniwem jest roślina, przystawiająca pokarm węglowy dla wszystkiego, co żyje.

Skoro jednak gaz węglowy jest tak niezmiernie ważnym dla życia, skoro jest on jedynym źródłem pokarmu węglowego, nasunąć się może trwożliwe pytanie – czy ilość jego w powietrzu nie jest za mała? Czy i na jak długo starczyć może zapasu tego gazu w powietrzu? Czy nie nastanie chwila, w której zapas ten się wyczerpie – kładąc jednocześnie kres życiu na ziemi?