Gaz węglowy cz. 4

Nie tylko zastanawiano się nad tern pytaniem, lecz porobiono nawet ścisłe wyliczenia.

Stosownie do tych obliczeń, nad jednym hektarem powierzchni ziemi unosi się słup powietrza, zawierający 48000 kg. gazu węglowego, co odpowiada 13000 kg. węgla. Ponieważ przeciętny sprzęt roślin z jednego hektara zawiera około 1310 kg. węgla, a zatem, według obliczeń, zapas gazu węglowego w powietrzu starczył by zaledwie na jakieś 10 lat. Od tych i tym podobnych wyliczeń upłynął nie jeden lat dziesiątek, a jednak życie trwa i trwać będzie. Przyczyną tego nie jest niedokładność wyliczeń, lecz, tak jak przy tlenie i azocie, „kołowy obieg” gazu węglowego w przyrodzie.

Ubytek gazu węglowego w powietrzu, powodowany przez wchłanianie tego gazu przez rośliny przy przyswajaniu, zostaje mianowicie pokryty, z jednej strony, przy procesie oddychania istot żyjących (oddychanie, jak wiemy, polega na pochłanianiu tlenu i wydzielaniu gazu węglowego), z drugiej, przez procesy palenia, gnicia i próchnienia, przy których gaz ten również się wydziela. W ten więc sposób zostaje utrzymana równowaga strat i zysków w bilansie kapitału węglowego w atmosferze, dzięki której trwożliwe pytania znajdują uspakajającą odpowiedź.