Gleba, podglebie i podłoże cz. 1

Glebą nazywamy wierzchnią warstwę ziemi, powstałą skutkiem rozkruszenia i zwietrzenia skał, tworzących skorupę ziemską. Warstwa ta jest ciemno zabarwioną wskutek obecności w niej próchnicy, tj. rozkładających się resztek roślinnych lub zwierzęcych.

Pod glebą znajduje się warstwa bardziej zazwyczaj zbita, a różniąca się od gleby jaśniejszą barwą, jest to — podglebie.

Gleba i podglebie wreszcie spoczywają na t. zw. podłożu, którym jest bądź skała macierzysta, przez zwietrzenie której powstało podglebie i gleba, bądź też inna skała, na którą podglebie i gleba zostały przez wodę, lub w inny sposób naniesione. W pierwszym wypadku podłoże ma skład mineralny b. podobny do podglebia i gleby, w drugim skład ten może być zupełnie różny. Oczywiście, ani gleba nie przechodzi od razu w podglebie, ani podglebie w podłoże, zarówno w pierwszym, jak i drugim razie przejście odbywa się stopniowo, dla tego też, oprócz warstw wymienionych, w przekroju pionowym przez ziemię należy jeszcze uwzględnić t. zw. warstwy przejściowe-, na granicy gleby i podglebia oraz tego ostatniego i podłoża.

Niekiedy podglebie tworzy bardzo cienką warstwę lub też zupełnie nie różni się w zasadzie od gleby, wtedy mówimy, że gleba spoczywa bezpośrednio na podłożu, podglebia zaś niema wcale. Bywa również przeciwnie, że podglebie sięga bardzo głęboko, wtedy podłoże traci swój wpływ na życie roślin.