Kompost cz. 1

Pokarm przyjmowany przez człowieka ulega w jego organizmie przemianom analogicznym do tych, jakie mają miejsce w organizmie zwierzęcym. Część zasymilowana przez organizm idzie na budowę jego tkanek, część niestrawiona zostaje zeń wydalona wraz z produktami rozkładu samego organizmu w postaci kału, moczu, pary wodnej i innych gazów.

Skład chemiczny odchodów ludzkich różni się od tegoż składu odchodów zwierzęcych. Widzimy to z następującej tabelki, przedstawiającej procentowe zestawienie przeciętnego składu chemicznego odchodów ludzkich z odchodami konia.

Odchody ludzkie są bardziej wodniste, niż zwierzęce, jednak koncetracja niektórych składników pokarmowych, a mianowicie azotu (N) jest w odchodach ludzkich większa, zawierającego go bowiem 1.6%, gdy końskie zaledwie 0.6%.

Fosfor znajduje się w połowie w kale, w połowie w moczu ludzkim, gdy tymczasem u zwierząt domowych (trawożernych) wyłącznie niemal w kale.

Człowiek dorosły wydziela rocznie około 1080 funtów moczu i około 1010 f. kału – co, w stosunku do pieniężnej wartości nawozowej, wynosi pozycję kilku rublową.