Kompost cz. 2

Odchody ludzkie łatwo ulegają rozkładowi, dlatego też przy nieumiejętnym postępowaniu narażone są na straty, zwłaszcza w stosunku do azotu.

Bardzo dodatnio wpływa na zapobieżenie tym stratom przesypywanie odchodów proszkiem torfowym, który chciwie wchłania amoniak, usuwając jednocześnie odór.

Odchody ludzkie są stosowane bądź bezpośrednio, bądź też przerabiane na pudrety.

W tym celu odchody umieszcza się w dużych rezerwuarach. Płynne części zbierają się na wierzchu i są odciągane, a następnie służą do wyrobu siarczanu amonowego, stała zaś pozostałość suszy się, proszkuje i stanowi właśnie pudretę.

Pudreta zawiera azot w postaci łatwiej przyswajalnej niż azot obornika, jest jednak nawozem stosunkowo droższym.

Odchody ludzkie, wraz z różnymi odpadkami z gospodarstwa (zmiotki, szerść, rogi), na wsi przerabia się najczęściej na kompost. Skład chemiczny dobrze przygotowanego kompostu jest przeciętnie ten sam, co i dobrze przechowanego, pół przegniłego obornika.