Nawozy fosforowe cz. 1

Mączka fosforytowa surowa.

Fosforan wapnia występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału apatytu.

Znany mineralog Werner apatyt o kształcie nerkowatym i budowie promienistej nazwał fosforytem. Obecnie jednak nazwę tą stosuje się do wszystkich większych pokładów fosforanu wapnia. Najbogatsze pokłady fosforytów znajdują się obecnie w płd. Karolinie i we Florydzie, w Anglii i ks. Nassauskiem. Bulaste skupienia występują głównie we Francyi i Rossyi środkowej, gdzie są osadzone w glinie i marglu. Słynne kule fosforytowe występują na Podolu, w dolinie Dniestru, pomiędzy Uszycą a Mohylowem, głównie w warstwach formacji sylurskiej.

Fosforyty sylurskie zawierają około 76 % Ca3(PO2)2 z przymieszką CaCl2 i CaCo3, obok tego znajdują się w nich pewne ilości glinu (Al) i żelaza (Fe). Znaczniejsza zawartość tych ostatnich wpływa ujemnie na rozpuszczalność w glebie kwasu fosforowego fosforytu.

Przez potłuczenie i zmielenie fosforytów otrzymuje się nawóz, znany pod nazwą surowej mączki fosforytowej.