Nawozy fosforowe cz. 6

Nawozy fosforowe

Nawozy fosforowe

Przy zakupie, obok miałkości, należy żądać gwarancji co do procentowej zawartości kwasu fosforowego rozpuszczalnego w 2% kwasie cytrynowym i za ten tylko płacić.

Zuzie Thomasa nadają się na wszelkie ziemie, ale najlepiej skutkują na ziemiach lekkich, zawierających jednak dość materyj próchnicznych. Nadają się one też na grunta bezwapienne, kwaśne torfy i mursze.

Oprócz mączki żużlowej Thomasa istnieje w handlu jeszcze mączka żużlowa Martina, otrzymywana z żużli, powstających przy przeróbce surowca na stal sposobem Martina. Mączka ta zawiera mniej kwasu fosforowego niż Thomasówka i nigdy nie jest tak miałką.

Zestawienie nawozów fosforowych w stosunku do rozpuszczalności P2O5.

Nawozy wyłącznie fosforowe, jak widzimy z przytoczonego powyżej ich przeglądu, można podzielić na trzy kategorie:

1) Z kwasem fosforowym rozpuszczalnym w wodzie: superfosfaty zwykłe i podwójne. Działają one najszybciej.

2) Z kwasem fosforowym nierozpuszczalnym w wodzie, ale rozpuszczalnym w kwasie cytrynowym: żużle Thomasa i Martina, precypitaty. Działają one powolniej.

3) Z kwasem fosforowym nierozpuszczalnym ani w wodzie, ani w kwasie cytrynowym: mączka fosforytowa surowa. Działanie ich jest najpowolniejsze.