Nawozy fosforowo-azotowe cz. 1

Mączka kostna.

Maczka kostna wyrabiana jest z kości, dlatego też zapoznamy się z ich składem chemicznym. Aczkolwiek zarówno pochodzenie kości, jak i rodzaj, tj. przynależność do tej lub innej części szkieletu, wpływają na różnolitość ich składu chemicznego, to jednak, przeciętnie, skład świeżych kości jest następujący;

Ca3 (PO)2 – fosforan trójwapniowy – 58  – 62%

Mg3(P04)2 – fosforan trójmagnowy – 1 – 2%

CaCO3 – węglan wapnia – 6 – 7%

Materię organiczną kości stanowią: bez azotowy tłuszcz, nie mający znaczenia nawozowego, a jednocześnie utrudniający rozkład kości, oraz osseina, związek, należący do ciał białkowych, a więc zawierający azot (około 18%).

Początkowo przeróbka kości na nawóz polegała na potłuczeniu i sproszkowaniu wysuszonych kości, otrzymywano w ten sposób tz. mączką kostną surową. Mączka taka źle się rozkłada w ziemi, łatwo się zlepia i obecnie zupełnie wyszła z użycia.

Pewnym postępem w przeróbce kości na nawóz było gotowanie sproszkowanych kości w kotłach otwartych w celu usunięcia tłuszczu oraz zamiany osseiny na klej. Przy tym sposobie jednak część tylko osseiny przechodzi w klej i kości nie nabierają dostatecznej kruchości.