Nawozy fosforowo-azotowe cz. 3

Mączka rogowa

Mączka rogowa

Mączka odklejona jest zawsze bielszą od nieodklejonej i bardziej od tej ostatniej miałką. Ponieważ mączka odklejona nie zawiera kleju, w którym wszak głównie zawartym jest azot, a zatem jest ona nawozem wyłącznie niemal fosforowym.

Dla porównania przytaczam skład chemiczny różnych mączek kostnych pod względem zawartości tłuszczu, azotu i kwasu fosforowego w procentach:

Kwas fosforowy w mączce kostnej surowej, czy też parzonej nieodklejonej znajduje się w postaci soli trójwapniowej, trudno przyswajalnej, azot zaś w postaci łatwo rozkładalnej. W celu zamiany kwasu fosforowego postać dogodniejszą dla roślin traktuje się te gatunki mączki kwasem siarkowym (H2 SO), w takiej ilości, aby trójwapniowy fosforan Ca5(Po4)j zamienił się na rozpuszcza ny w wodzie fosforan jednowapniowy CaH4 (P04)2 i otrzymuje się wtedy tz. mączką kostną preparoianą. Zawiera ona około 2% azotu i około 17% P2 O5. Ilość kwasu siarkowego powinna być dokładnie obliczona, gdy bowiem użyjemy go w nadmiarze, wtedy powstanie wolny kwas fosforowy, który, jako ciało silnie wchłaniające wodę, stanie się przyczyną gruźłenia mączki, co utrudni jej dobre rozsianie i rozkład, a więc i skuteczność.

Mączkę odklejoną również traktuje się kwasem siarkowym i otrzymuje tz. superfosfat kostny. Fabrykacji superfosfatów poświęcimy specjalny rozdział.