Nawozy fosforowo-azotowe cz. 4

Mączka rogowa.

Przez parzenie, suszenie i dokładne zmielenie rogów, kopyt itp. odpadków przygotowuje się tz. mączką rogową. Jest ona ciemniejszego koloru niż maczki kostne. Azotu zawiera 9 – 14%, kwasu fosforowego (P2O2) – 5 – 6%. Azot znajduje się tu w postaci bardzo łatwo ulegającej przeistoczeniu w związki dogodne dla roślin; wobec zaś znacznej jednocześnie jego zawartości – mączkę rogową można traktować wyłącznie niemal jako nawóz azotowy.

Mączka z krwi.

Przygotowuje się ją w ten sposób, że krew poddaje się skrzepnięciu w dużych rezerwuarach, przez przepuszczanie gorącej pary wodnej. Ciecz odlewa się, skrzep zaś suszy i proszkuje. Mączka z krwi zawiera około 15% azotu i nieznaczną ilość kwasu fosforowego, stąd też jest również nawozem głównie azotowym. Mączka z krwi jest proszkiem prawie czarnej barwy. Przy rozsiewaniu najlepiej zmieszać ją z ziemią, aby wiatr lekkiego proszku nie unosił.