Nawozy pełne cz. 1

Obornik.

Obornik składa się z odchodów zwierzęcych stałych, czyli kału, płynnych, czyli moczu, oraz ściółki. Ponieważ skład chemiczny i własności tych części składowych obornika są różne, przeto od ich wzajemnego ustosunkowania zależą w pierwszym rzędzie własności obornika jako nawozu.

Stosunek części stałych do płynnych w oborniku ulega wahaniom, głównie w zależności od charakteru paszy, a mianowicie od tego, czy pasza jest bardziej wodnista czy suchsza. Przeciętnie obornik zawiera:

wody – 75%

części stałych – 25%

Chemiczny rozbiór kału i moczu różnych gatunków obornika wykazuje duże różnice: wpływa na to przede wszystkim gatunek zwierzęcia, sposób jego użytkowania w gospodarstwie, wiek oraz jakość paszy.

Kał zawiera znaczną stosunkowo ilość składników organicznych, dostarczających próchnicy, w składniki zaś pokarmowe (azot, potas) jest uboższym niż mocz, jedynie fosfor zawiera w większej niż mocz ilości. Poza tym nieznaczne ilości składników pokarmowych, jakie kał zawiera, występują w nim w postaci nierozpuszczalnej, co utrudnia ich przemianę w stan dla roślin przyswajalny.