Nawozy pełne cz. 2

Mocz zawiera głównie azot i potas, obydwa te pierwiastki pokarmowe występują w nim w stanie rozpuszczonym i łatwo przeistaczają się w postać dla roślin przyswajalną.

Stąd też mocz jest najcenniejszą częścią składową obornika w znaczeniu substancji odżywczej.

Mocz jednak sam prawie nie zawiera fosforu (z wyjątkiem moczu świńskiego), dlatego też nie jest składnikiem odżywczym zupełnym, staje się nim, do pewnych granic, dopiero w połączeniu z kalem.

Trzeci składnik obornika – ściółka – ma również skład różnolity, zależnie od materiału, który na podściółkę został użyty, z różną też szybkością ulega w ziemi rozkładowi. Ponieważ ściółka jest głównym dostarczycielem próchnicy, szybkość zatem rozkładu ściółki odgrywa ważną bardzo rolę w określeniu jej wartości nawozowej. Poza tym ściółka służy do wchłaniania płynnych odchodów, a zatem i ta własność ściółki powinna być poważnie uwzględnianą przy wyborze materiału ściółkowego.

Następująca tablica wykazuje zasobność ściółki w materie odżywcze, szybkość rozkładu (przy jednakich warunkach) oraz zdolność chłonienia odchodów płynnych w obliczeniu na 100 kg. ściółki.