Nawozy pełne cz. 3

Znając skład chemiczny i ilość wszystkich składowych części obornika można obliczyć, w przybliżeniu, ilość nawozu świeżego. W praktyce używa się najczęściej obornika pól przegniłego; do obliczenia przeciętnego składu takiego obornika mogą służyć następujące cyfry:

wody – 75%

azotu (N) – 0,5%

fosfor. – 0,2%

tlenku potasu – 0,7%

Ilość otrzymywanego w gospodarstwie obornika można obliczać albo na zasadzie ilości bydła, albo też według ilości spasanej paszy.

Chcąc oznaczyć ilość obornika z ilości inwentarza wystarcza, według Girardina, pomnożyć wagę całego stada przez 25; otrzymany stąd iloczyn da przybliżoną ilość obornika, produkowaną przez dane stado w ciągu roku.

Druga metoda opiera się na następujących podstawach teoretycznych: doświadczalnie, stwierdzono, że z suchej masy paszy, spożytej przez inwentarz do odchodów stałych i płynnych przedostaje się zaledwie je połowa, druga połowa wydziela się z organizmu pod postacią pary wodnej i innych gazów. Poza tym, ponieważ do mierzwy dostaje się w całości sucha masa ściółki, przeto; ilość suchej masy obornika można otrzymać, dodając do wagi suchej masy zużytej ściółki połowę wagi suchej masy spożytej paszy.