Nawozy pełne cz. 4

Ponieważ zaś, jak wiemy, sucha masa mierzwy stanowi ¼ ogólnej masy (resztę stanowi woda), przeto: mnożąc suchą masą mierzwy przez 4 otrzymamy przydatną ilość wagową produkowanej w ciągu roku mierzwy.

Straty obornika w czasie przechowania. Obliczenia powyższe stosują się do nawozu świeżego. Nigdy niemal nie bywa tak, abyśmy w tej chwili nawóz wywozili na pole i przyorywali, lecz przez jakiś czas pozostaje on w oborze lub na gnojowni. Przez ten czas ulega on pewnemu rozkładowi, który pociąga za sobą straty, zarówno w suchej masie organicznej, jak i w składnikach pokarmowych, głównie zaś w azocie. Składniki bowiem mineralne mogą ulec jedynie w ługowaniu, czemu łatwo zapobiec, o ile dno obory lub gnojowni będzie nieprzepuszczalne i całe urządzenie odpowiednie.

Straty azotu zaś odbywają się w skutek rozkładowego działania na obornik różnych bakteryj. Zwłaszcza łatwo poddają się temu działaniu składniki azotowe moczu. Pod wpływem pewnych gatunków bakterii (najpospolitszym jest tu micrococcus urae) niektóre organiczne związki azotowe zostają przeistoczone w węglan amonowy NH2CO,, który rozkłada się z wydzieleniem gazowego amoniaku NH.