Nawozy pełne cz. 6

Zahamowanie dostępu powietrza do obornika w czasie jego przechowania dodatnio również wpływa na zmniejszenie strat materii organicznej, a więc tego materiału, z którego powstaje w roli próchnica.

Stad też tak ważnym jest utrzymywanie obornika w stanie ścisłym, wilgotnym (zlewanym gnojówką) i w większych stosach, a nie rozrzuconym i schnącym na dużej powierzchni.

Wartość nawozowa obornika. Obornik jest nawozem wszechstronnym, dostarcza próchnicy, oraz wszystkich pierwiastków pokarmowych, poza tym wprowadza do gleby pożyteczne bakterie i znakomicie sprzyja ich rozwojowi w glebie.

Mineralne składniki obornika: potas i fosfór znajdują się w nim w postaci łatwo dla roślin przyswajalnej, co się tyczy zaś azotu, to staje się on dla roślin przyswajalnym wtedy dopiero, gdy, pod wpływem bakterii nitryfikacyjnych, przeistoczy się w glebie w saletrę. Jest to niezbędny warunek skuteczności nawożenia obornikiem, a środkiem do zadośćuczynienia temu warunkowi, jest umiejętna uprawa i właściwe postępowanie z obornikiem po wywiezieniu go w pole. Sprawy te wychodzą poza zakres niniejszej pracy, dlatego też omawiać ich nie będziemy.