Para wodna cz. 2

Powietrze przeciętnie zawiera 50 – 70% pary wodnej niezbędnej do całkowitego nasycenia, nie jest ono wtedy ani zbyt suche, ani zbyt wilgotne. Gdy ciepłe, wilgotne powietrze, wznosząc się do góry, napotka prąd powietrzny o niskiej temperaturze, lub w ogóle, gdy temperatura się obniży, wtedy nadmiar pary wodnej skrapla się, tj. tworzy krople wody, które wskutek swego ciężaru nie mogą utrzymać się w powietrzu i spadają na powierzchnię ziemi w postaci opadów atmosferycznych – deszczu, śniegu lub gradu, zależnie od temperatury tych warstw, przez które skroplona para wodna przechodzi, nim dosięgnie powierzchni ziemi.

Opady atmosferyczne zależne są w dużej mierze od kierunku wiatrów, a właściwie od charakteru tych miejscowości, skąd wiatry wieją. Na przkł. u nas, w Polsce, wiatry zachodnie sprowadzają obfite opady, przychodzą bowiem z nad oceanu Atlantyckiego i przynoszą powietrze ciepłe oraz wilgotne; przeciwnie, wiatry wschodnie są wiatrami lądowymi, ubogimi w wilgoć.