Para wodna cz. 3

Ilość opadów mierzy się przy pomocy przyrządów, zwanych deszczomierzami, i wyraża się wysokością, jakiej dosięgła by warstwa spadłej wody na idealnie równej powierzchni, gdyby nic nie wsiąkło, ani nie spłynęło. Wysokość opadów wyrażamy w milimetrach.

Woda deszczowa, aczkolwiek w stosunku do innych wód, jak na przkł. rzecznych, źródlanych, jest najczyściejszą, to jednak zawiera w sobie pewne domieszki, które pochodzą z rozpuszczenia w niej składników powietrza.

Jak już zaznaczyliśmy, zawiera woda deszczowa również składniki pokarmowe, a mianowicie związki azotowe. Według Ramana ilość azotu, jaka dostaje się z deszczem do ziemi, wynosi 6 – 10 kg. na 1 hektar. Poza tym ważną domieszką wody deszczowej jest tlen, którego przeciętna zawartość wynosi około 3.3 cm. w litrze wody deszczowej, oraz dwutlenek węgla – woda bowiem, zawierająca te gazy, nabiera własności rozpuszczających względem niektórych związków chemicznych, w wodzie czystej nie rozpuszczalnych, co, jak się niebawem przekonamy, ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia uprawy i nawożenia. Poza tym tlen, rozpuszczony w wodzie, umożliwia organizmom wodnym oddychanie, co jest bardzo ważnym ze stanowiska ogólnej biologii.