Skład chemiczny powietrza cz. 1

Ziemię okrywa powłoka powietrzna, grubość której nie jest jeszcze dokładnie znaną. Powietrze, jak każda materia, ma odpowiednią wagę, czyli ciężar. W temperaturze 0 stopni C. i przy stanie barometru 760 mm. (stan normalny) jeden litr powietrza waży 1,293 gramy, jeden zaś metr sześcienny 1300 gr. Odpowiednio do swej wagi powietrze ciśnie na ziemię i na znajdujące się na niej przedmioty, przy czym na jeden metr kwadratowy powierzchni ciśnienie to, przy normalnym stanie barometru, wynosi 10325 kilogr. Oczywiście, w miarę wznoszenia się w górę, zmniejsza się masa powietrza, a więc i ciśnienie.

Ciśnienie, jakie powietrze swym ciężarem wywiera na powierzchnię ziemi lub jakiegokolwiek przedmiotu, znajdującego się w atmosferze, nazywamy ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie to równa się ciężarowi słupa powietrza o podstawie, równej powierzchni danego przedmiotu, i o wysokości atmosfery. Zazwyczaj mierzymy ciśnienie atmosferyczne na powierzchni 1 cm. i nie w jednostkach ciężarowych, lecz w jednostkach długości, wskazujących wysokość słupa rtęci, którego ciśnienie może zrównoważyć ciśnienie słupa powietrza o takiej samej podstawie a wysokości atmosfery.