Skład chemiczny powietrza cz. 2

Do mierzenia ciśnienia atmosferycznego służy barometr. Ciśnienie na poziomie morza odpowiada wysokości barometru 760 mm. i nazywa się ciśnieniem normalnym.

W miarę wznoszenia się w górę, ciśnienie zmniejsza się. Lecz nawet na tej samej wysokości ciśnienie ulega zmianom, zależnie od temperatury i stopnia wilgotności. W wyższej temperaturze ciśnienie zmniejsza się wskutek rozszerzania się powietrza. Większe nasycenie powietrza wilgocią również zmniejsza ciśnienie, gdyż para wodna jest lżejsza od powietrza.

Wskutek różnic w ciśnieniu powietrza w różnych miejscach, powstaje ruch powietrza, tj. wiatr. Źródłem ciepła dla atmosfery, jak i dla ziemi jest słońce.

Temperatura oczywiście, ulega wahaniom, zależnie od miejsca i czasu. Najkorzystniejsza temperatura powietrza dla różnych procesów życiowych na ziemi wynosi około 33 stopni C. Temperatura powyżej 50 stopni C jest zabójczą dla większości organizmów (z wyjątkiem niektórych bakterii).