Tlen

Tlen (O) jest gazem cięższym cokolwiek od powietrza, niepalnym, lecz podtrzymującym, a nawet niezbędnym do palenia. Każde palenie się ciała jest to łączenie się ciała z tlenem. Przy paleniu wydziela się ciepło. Oddychanie organizmów jest także powolnym paleniem się, dlatego też oddychanie jest źródłem ciepła, a więc i siły życiowej organizmów. Każdy organizm, bez względu na to, czy należy do świata zwierząt, czy roślin, oddycha – obecność więc tlenu w powietrzu jest niezbędnym warunkiem życia na ziemi. Przy oddychaniu wchłania organizm z powietrza tlen, a ‚wydziela gaz węglowy – tak oddycha człowiek, tak też oddycha zwierzę i roślina. Roślina, jak każdy zresztą, organizm, oddycha calem ciałem, a wiec i tymi częściami, które znajdują się w ziemi, dlatego też obecność tlenu w ziemi jest niezbędną dla życia roślin.

Dla uprawy tlen powietrza ma to znaczenie, że dzięki temu, iż gaz ten dostaje się z powietrza do gleby, odbywają się w niej pożyteczne dla chemicznych i fizycznych własności gleby procesy utlenienia, przede wszystkim zaś rozkład zawartych w glebie resztek roślinnych i zwierzęcych i przeróbka ich na próchnicę. O procesach tych na innym miejscu pomówimy szczegółowiej.

Ilość tlenu w powietrzu, jak widzimy z podanego powyżej zestawienia składu procentowego powietrza, wynosi około 1/5 całej masy powietrza na objętość.

Ta nieznaczna, stosownie do zapotrzebowania, ilość tlenu w powietrzu wkrótce by się wyczerpała, gdyby nie tak zwany „obieg kołowy” tego gazu w przyrodzie. Polega on na tern, że, równocześnie z procesem oddychania, przy którym tlen zostaje z powietrza zabrany i zamieniony na gaz węglowy, odbywa się w przyrodzie proces wręcz odwrotny. Rośliny, mianowicie, pochłaniają z powietrza gaz węglowy w celu zdobycia węgla i wydzielają jednocześnie tlen. W ten sposób utrzymaną zostaje równowaga: tlenu w powietrzu ani ubywa, ani przybywa, i niema obawy, aby go kiedyś, przynajmniej w normalnych warunkach, zabrakło.